Emoční terapie - cesta k životní harmonii

Všichni máme nějaké nepříjemné až traumatické životní zkušenosti. Psychická odolnost a citlivost je u každého jedince jiná. Ovlivňuje vnímání situace a stupeň zátěže pro náš organismus. Způsob, jak uvnitř sebe naložíme s takovou situací, formuje náš život. Události neaktivují symptomy stresu, ale naše reakce na ně. A to je možné změnit!

JAK?

Zpracovat vzpomínky, které naše emoce vždy ovlivňují zásadním způsobem, lze pomocí techniky EFT. Cílem EFT je najít a odstranit emocionální bloky, negativní přesvědčení a omezující vzorce chování.  Usnadňuje vyrovnání se s minulostí a harmonizaci organizmu.

Jakou námitku vám právě teď vaše mysl podstrčila,

aby vám zabránila zbavit se staré úzkosti, strachu, smutku ...?

EFT

ťukání, poklepávání, tapping

energetická psychologie

meridiánová psychologie

myšlenková pole


terapie, konzultace, koučink


EFT seminář pro ženy